• มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา
  • ปิดงบกำไรขาดทุนและงบดุลพร้อมออกรายงานงบการเงิน
  • ตรวจสอบการบันทึกบัญชี (GL) ระบบขาย ลูกหนี้ เจ้าหนี

14-Oct-19

 

Applied
  • มีวุฒิภาวะ มีความเป็นผู้นำ
  • มีความเชี่ยวชาญ Adsword,Facebook Ads,Instagram Ads
  • มีทักษะการอ่านข้อมูลเชิงตัวเลขวิเคราะห์ข้อมูลได้ดี

14-Oct-19

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่