• ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางด้านเภสัชศาสตร์เท่านั้น
  • ประสบการณ์ด้านการขาย/การตลาดอย่างน้อย 4 ปีขึ้นไป
  • บริหารทีมการตลาดหรือทีมขายอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

27-Feb-20

 

Applied
  • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรมมาประมาณ 2-3 ปี
  • เงินเดือนตามประสบการณ์

27-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปริญญาตรี สาขา เภสัชศาสตร์เท่านั้น
  • มีทักษะภาษาอังกฤษที่ดี
  • ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี

26-Feb-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่