• วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้ มีความละเอียดรอบคอบ

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด, นิเทศศาสตร์
 • มีทักษะภาษาอังกฤษพอใช้ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
 • มีทักษะในติดต่อประสานงาน ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

18-Aug-17

 

Applied

CRM Officer

MAYA DEVELOPMENT CO., LTD.

เชียงใหม่

 • ปริญญาตรี การตลาด
 • หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ติดต่อประสานงานกับทางบริษัททัวร์,ไกด์นำเที่ยว

18-Aug-17

 

Applied
 • ออกแบบงาน Display ของ MAYA Lifestyle
 • ปริญญาตรี ออกแบบ
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

18-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีความรู้บัญชีพื้นฐานและระบบภาษีอากร
 • ดูแลค่าใช้จ่ายเจ้าหนี้การค้าและอื่น ๆ ดูแลเงินสด

18-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล