• วุฒิการศึกษาอย่างน้อย ม.6
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์ จัดการกับเหตุการณ์
  • มีประสบการณ์ในการนำเข้า/ส่งออกจะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Aug-17

 

Applied
  • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิ ปวช ปวส ขึ้นไป มีความรู้เรื่องนำเข้า/ส่งออก
  • สามารถพิมพ์ดีดสัมผัสได้ 40 คำ/นาที

17-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล