Sales & Marketing Officer

Mahachai Hospital Public Company Limited

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

  • ป.ตรี สนใจการตลาด ประสบการณ์การตลาด 1-2ปี
  • Event, Online, Promotion โรงพยาบาล ตลาดสุขภาพ
  • วางแผนกิจกรรมทั้งภายใน ภายนอกโรงพยาบาล

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Project Engineer

Mahachai Hospital Public Company Limited

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

  • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม
  • มีประสบการณ์ 3-5 ปี
  • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล