• บริหารจัดการงานซ่อมบำรุง
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล
  • ประสบการณ์ ด้านบำรุงรักษาเครื่องจักร

19-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล