• เพศชาย/เพศหญิง
 • ปริญญาตรีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์ด้านดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 2-3 ปี

21-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านการขับรถหัวลากมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี
 • มีใบขับขี่ประเภท 3 หรือ 4

19-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านการขับรถหัวลากมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี
 • มีใบขับขี่ประเภท 3 หรือ 4

19-Aug-17

 

Applied
 • ผ่านพิธีการศุลกากร
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • ประสบการณ์ด้านงานชิ้ปปิ้งอย่างน้อย 2 ปี

19-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล