• มีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือตรวจสอบบัญชีอย่างน้อย5ปี
  • จัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงินเสนอต่อผู้บริหาร
  • มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

16-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่