• ปวส. ขึ้นไป ด้านบัญชี
  • คำนวณต้นทุนสินค้า
  • สามารถใช้โปรแกรม EXPRESS

15-Aug-17

 

Applied
  • ปวส. ขึ้นไป ด้านบัญชี
  • รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย ทุกเดือน
  • ประสบการณ์ด้านบัญชีทั่วไป/ต้นทุน 0-3 ปี

15-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล