• จบปริญาตรี สาขาบัญชี หรือเทียบเท่า
  • มีประสบการณ์การใช้โปรแกรม Express พิจรณาเป็นพิเศษ
  • มีความซือสัตย์ ขยัน และใฝ่หาความรู้

16-Aug-17

THB16k - 25k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล