• เพศ ชาย หรือ หญิง
 • บันทึก รับเข้า/จ่ายออก ของสินค้า
 • สามารถทนรับแรงกดดันได้ดี

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมปัญหาคุณภาพสินค้าไม่ให้กระทบต่องานลูกค้า
 • support งานด้านต่างของฝ่าย
 • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับงานควบคุมคุณภาพ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผน/สรรหา และสัมภาษณ์งานตามใบขออัตราทดแทน
 • ดูแลควบคุมพนักงาน ให้ปฎิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ
 • ดูแลเรื่องงานด้านแรงงานสัมพันธ์ของบริษัท

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Engineer

K L K Industry Co., Ltd.

คลองสามวา

 • ประสานงานลูกค้า (รับออเดอร์ , เสนอราคา)
 • จัดซื้อและสรรหาวัตถุดิบ
 • กำหนด Project การผลิต

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลงานด้านการวางแผนการผลิตและควบคุมวัตถุดิบ
 • ปริญญาตรีอุตสาหการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมวัตถุดิบ 5 ปีขึ้นไป

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศชาย/เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรม

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรม
 • ควบคุมปัญหาคุณภาพสินค้าเพื่อไม่ให้กระทบต่องานลูกค้

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป ทุกสาขา
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Mcs Office ได้ดี

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วทบ.เกษตรศาสตร์
 • ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Mcs Office ได้ดี

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป เพศ ชาย หรือ หญิง
 • วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านงานจัดซื้อ ไม่น้อยกว่า 5 ปี

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี คอมพิวเตอร์, บัญชี, การจัดการ
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านห้องชั่งอ้อย
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี บัญชีการเงิน
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี 3 ปีขึ้นไป
 • ใช้คอมพิวเตอร์ Mcs.Office. / โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบกาณ์พัสดุ 5 ปีขึ้นไป

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถทำงานเข้ากะ และทำโอทีได้
 • ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
 • มีประสบการณ์การทำงาน ในโรงงานอุตสาหกรรม

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษา ปริญญาตรี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ดูแลและควบคุมเครื่องจักร
 • ซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง / ชาย อายุ 22 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาป.ตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรม

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Board knowledge and min 7 years' experience in HR
 • Full HR spectrum, including admin duties
 • Free accommodation provided

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมดูแลด้านประมาณราคาเพื่อประมูลงาน
 • ปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล
 • มีประสบการณ์ด้านงานประเมินราคางานสร้างเครื่องจักร

18-Aug-17

 

Applied
 • ประกอบแม่พิมพ์ และร่วม่ในการวางแผนผลิตแม่พิมพ์
 • วางแผนป้องกัน ซ่อมแซมแม่พิมพ์ ประจำปี
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาแม่พิมพ์โลหะ หรือที่เกี่ยวข้อง

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง
 • อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขา เครื่องกล

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 19 - 30 ปี
 • อายุ 19 - 30 ปี

18-Aug-17

 

Applied

QC Officer

Kunming Light Industry Machinery (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • สามารถใช้งาน word เเละ excel พื้นฐานได้
 • มีความรับผิดชอบ เเละตรงต่อเวลา

18-Aug-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลด้านประมาณราคาเพื่อประมูลงาน
 • รับผิดชอบการถอดปริมาณวัสดุ อุปกรณ์ ตามเอกสาร
 • ประสานงานขอราคาและเปรียบเทียบรายละเอียดวัสดุ

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 19 - 30 ปี
 • วุฒิปวช-ปวส

18-Aug-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานประเมินราคางานสร้างเครื่องจักร
 • ควบคุมดูแลด้านประมาณราคาเพื่อประมูลงาน
 • ประสานงานขอราคาและเปรียบเทียบรายละเอียดวัสดุ

18-Aug-17

 

Applied
 • ประกอบแม่พิมพ์ และร่วม่ในการวางแผนผลิตแม่พิมพ์
 • วางแผนป้องกัน ซ่อมแซมแม่พิมพ์ ประจำปี
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาแม่พิมพ์โลหะ หรือที่เกี่ยวข้อง

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 24-35 ปี
 • ปริญญาตรี วิทยาศาตร์ (วท.บ./วศบ.) สาขา เคมี
 • มีประสบการณ์ในด้านวิจัยและพัฒนา 2 ปีขึ้นไป

17-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล