• ปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี , การเงิน
 • บันทึกบัญชี ด้านรับ/จ่าย
 • จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย

19-Aug-17

 

Applied
 • วางแผนการขายและการตลาด นำเสนอหัวหน้างาน
 • สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกียวข้อง

19-Aug-17

 

Applied
 • วางแผนการขายและการตลาด นำเสนอหัวหน้างาน
 • สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกียวข้อง

19-Aug-17

 

Applied
 • ดูแลตารางงานผู้บริหาร
 • เพศหญิง อายุ 20-30 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป

19-Aug-17

 

Applied
 • จัดทำ รวบรวม จัดเก็บเอกสาร
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกียวข้อง
 • มีความละเอียด รอบคอบ และกระตือรือร้น

19-Aug-17

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี , การเงิน
 • บันทึกบัญชี ด้านรับ/จ่าย
 • จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย

19-Aug-17

 

Applied
 • บันทึกบัญชี การชำระเงินให้ลูกค้า
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาการเงิน, บัญชี
 • สรุปค่าใช้จ่าย ยอดหนี้ทั้งหมดประจำวันและประจำเดือน

19-Aug-17

 

Applied

SYSTEM ENGINEER

Isuzu Sanguan Thai Motor Sale Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • เพศชาย
 • อายุ 22-35 ปี
 • จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

19-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • อายุ 22-35 ปี
 • จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่

19-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • อายุ 20-30 ปี
 • วุฒิ ปวส,ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์

19-Aug-17

 

Applied

SENIOR PROGRAMMER

Isuzu Sanguan Thai Motor Sale Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • เพศชาย-หญิง
 • อายุ 22-35 ปี
 • จบการศึกษาวุฒิ ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์

19-Aug-17

 

Applied
 • ขับรถยนต์ ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ดูแลและทำความสะอาดรถทั้งภายในและภายนอก

17-Aug-17

 

Applied
 • ออกแบบและพัฒนา Application
 • ปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์
 • เขียนโปรแกรม PHP, HTML, VB, Access

17-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล