• จบนิติศาสตร์บัณฑิต หรือปริญญาโท ในหรือต่างประเทศ
  • มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การตัดสินใจและแก้ไขปัญหา

26-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่