• เพศ : ชาย , หญิง
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : หญิง
 • อายุ(ปี) : 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี,การเงิน
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป เพศหญิง

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ม.6 ขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
 • รับส่งเอกสารไปตามสถานที่ ๆ กำหนด

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย,หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 3 ปีขึ้นไป

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ทำงานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
 • ม.6 - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ (ปี) : 2
 • มีความสามารถทางด้านประสานงาน

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ต้อนรับและบริการแขกที่มาพบผู้บริหารและพนักงาน
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • รับโทรศัพท์

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 28-35 ปี
 • ปวช. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีความรับผิดชอบในการทำงาน
 • มีประสบการณ์ด้านงาน QC สิงพิมพ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบความถูกต้อง และ ความเรียบร้อยของงาน
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย,หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ (ปี) : 2 ปีขึ้นไป

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย,หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ (ปี) : 2 ปีขึ้นไป

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • พนักงานขับรถส่งของตามเส้นทางที่กำหนด
 • ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป
 • ม.6 - ปวส.

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบความถูกต้อง และ ความเรียบร้อยของงาน
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบความถูกต้อง และ ความเรียบร้อยของงาน
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริหารงานวางแผนการผลิตและควบคุมการผลิตสิ่งพิมพ์
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีประสบการณ์ด้านงานสิ่งพิมพ์ครบวงจร

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี,การเงิน
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • ดูแลรับผิดชอบงานด้านการเงินทั้งหมดของบริษัท

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • ประสานงานแต่ละหน่วยงานภายในองค์กรและภายนอกองค์กร

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2
 • จัดทำและตรวจสอบบัญชีสต็อคสินค้าในแต่ละเดือน

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆด้านการจัดส่ง
 • จัดทำเอกสารการจัดส่ง
 • ปริญญาตรี

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบทางด้านการเงิน ทั้งทางด้านลูกหนี้,
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและภาษีอากร
 • ปริญญาตรี สาขา บัญชี การเงิน
 • หญิง อายุ(ปี) : 22 ปีขึ้นไป

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำการตลาดงานด้านสื่อสิ่งพิมพ์
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 2

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sale

Ink On Paper Co., Ltd.

ปทุมวัน

 • บริหารและวางแผนด้านการขาย, เสนอขายสินค้า
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนกลยุทธ์การขาย บริหารทีมขาย
 • ปริญญาตรี/โท สาขาการขาย การตลาด
 • เคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการขาย อย่างน้อย 5 ปี

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
 • จัดทำโฆษณาและทำการตลาดออนไลน์
 • จัดทำโปรโมชั่นผลิตภัณฑ์ของบริษัท

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขา การขาย การตลาด
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
 • บริหารงานกิจกรรมส่งเสริมการการตลาด

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ออกแบบงานสิ่งพิมพ์ ,ดูแลและพัฒนา website
 • ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 21 - 35 ปีขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล