• มีประสบการณ์ และความรู้ด้านบริหารความเสี่ยง 1-2 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอ และประสานงานได้ดี

16-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Have experience in HROD 3 years
 • Strong knowleage in HROD and talent management
 • Good communication skills and analytical thinking

12-Oct-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในระดับบริหารไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความรู้ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดี
 • มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ GMP,HACCP,ISO9001

07-Oct-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในระดับบริหารไม่น้อยกว่า 7 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านโรงงานผลิตอาหาร
 • มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ GMP,HACCP,ISO9001

07-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในระดับบริหารไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านโรงงานผลิตอาหาร
 • มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ GMP,HACCP,ISO9001

07-Oct-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • มีประสบการณ์ในระดับบริหารไม่น้อยกว่า 7 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านโรงงานผลิตอาหาร
 • มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ GMP,HACCP,ISO9001

07-Oct-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในระดับบริหารไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านโรงงานผลิตอาหาร
 • มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ GMP,HACCP,ISO14001

07-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในระดับบริหารไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านโรงงานผลิตอาหาร
 • มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ GMP,HACCP,ISO9001

07-Oct-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในระดับบริหารไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านโรงงานผลิตอาหาร
 • มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ GMP,HACCP,ISO9001

07-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในระดับบริหารไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านโรงงานผลิตอาหาร
 • มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ GMP,HACCP,ISO9001

07-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • โบนัส(ตามผลประกอบการ)
 • ค่าครองชีพ 500 บาทต่อเดือน
 • ประกันภัยกลุ่ม

07-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการด้านประกันคุณภาพ ในโรงงานอาหารเท่านั้น
 • มีประสบการณ์ในระดับบริหารไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ GMP,HACCP,ISO9001 ISO17025

07-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied