• ตรวจทานการตั้งและทบทวนวงเงิน
 • เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C), หนังสือค้ำประกัน (LG)
 • ตรวจทานสัญญา และเงื่อนไขเสนอนุมัติสินเชื่อ

22-Oct-19

 

Applied
 • Monitor and identify the customer relationship
 • Monitor and manage loan portfolio
 • Design and implement marketing plan

21-Oct-19

 

Applied
 • Customer relationship maintenance
 • Business development, Post lending management
 • Experience as Relationship Manager in Banking

21-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Coordinate with regulators:BOT, AMLO, OCPB, OIC
 • Update new principles and regulation changes
 • Provide advice, training compliance knowledge

21-Oct-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ตรวจสอบเทคโนโลยี
 • IT Audit

21-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Provide consultation about BOT, AMLO, OCPB, OIC
 • Manage company’s work process development center
 • Develop customer service system, specify complaint

11-Oct-19

 

Applied
 • Design dept. work process,develop working strategy
 • Review and draft contracts/ legal documents
 • Provide consultation to the company and all dept.

07-Oct-19

 

Applied