Telesale

IBSC Broker Co., Ltd.

บางบัวทอง

  • เพศชาย/หญิง อายุ 19 ปี ขึนไป
  • มีประสบการด้านการขายประกันรถยนต์ทางโทรศัพท์
  • มีความกระตือรือร้น ขยัน

17-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล