• ปริญญาตรี สาขาการตลาด, การจัดการ, บริหารธุรกิจ
  • ประสบการณ์ด้าน Marketing อย่างน้อย 2-5 ปี ขึ้นไป
  • สนใจทางด้านแฟชั่น มีความรู้เรื่องผ้า และวัตถุดิบ

13-Aug-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่