• ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ , วิทยาศาสตร์
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
  • มีทักษะด้านการขาย และมีความสามารถในการเจรจาต่อรอง

22-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
  • มีทักษะด้านการขาย และมีความสามารถในการเจรจาต่อรอง

22-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล