• ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
  • มีรถยนต์ส่วนตัว
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การตลาด

18-Aug-17

 

Applied
  • มีใบประกอบวิชาชีพ
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี รังสีเทคนิค
  • ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป

18-Aug-17

 

Applied
  • บุคลิกภาพดี
  • มีรถยนต์ส่วนตัว
  • ชาย หรือ หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป

18-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล