• บันทึกบัญชี,จัดทำหัก ณ ที่จ่าย
  • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการเงิน สาขาการธนาคาร
  • ผ่านการใช้โปรแกรม Express ทางด้านบัญชีมา

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • บันทึกบัญชี,จัดทำหัก ณ ที่จ่าย
  • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการเงิน สาขาการธนาคาร
  • ผ่านการใช้โปรแกรม Express ทางด้านบัญชีมา

09-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล