• วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • ติดต่อประสานงาน พิมพ์งาน เก็บเอกสาร หาข้อมูล อื่นๆ

15-Aug-17

 

Applied
  • ติดต่อช่วยประสานงาน/งานเลขานุการ
  • วุฒิการศึกษาปวส-ปริญญาตรี
  • ประกันสังคม โบนัส อื่นๆ

15-Aug-17

 

Applied
  • ควบคุมดูแลระบบซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร
  • วุฒิ ปวช.- ปวส. สาขาก่อสร้าง / โยธา
  • สามารถใช้ AutoCAD ได้จะเป็นประโยชน์

15-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล