• ประสบการณ์ด้านการบริหารคลังสินค้า อย่างน้อย 10 ปี
 • พัฒนารายงานและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำเสนอผู้บริหาร
 • ผ่านการทำงานธุรกิจค้าปลีกมาก่อน พิจารณาเป็นพิเศษ

21-Oct-19

 

Applied

CRM Manager / CRM Supervisor

Grand Homemart Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ประสบการณ์ด้านการบริหารการตลาด ไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • เป็นคนทันสมัย อัพเดทข่าวสารอยู่เสมอ
 • ผ่านการทำงานกับห้างค้าปลีกมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Oct-19

 

Applied
 • สามารถวางแผนกลยุทธ์การขาย และ การบริหารงานสาขาได้
 • ผ่านประสบการณ์กับห้างค้าปลีกอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ การประสานงานดีเยี่ยม

21-Oct-19

 

Applied
 • มีแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการงานของฝ่าย
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี การเงินอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะผู้นำ และทักษะในการบริหารทีมงาน

21-Oct-19

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารคลังสินค้า อย่างน้อย 5 ปี
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการ
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ การประสานงานดีเยี่ยม

18-Oct-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ประสบการณ์ตรงในตำแหน่ง GM ในธุรกิจค้าปลีก
 • ผ่านการบริหารงาน ห้างค้าปลีกมา 5-10 ปี
 • มีทักษะการบริหารการขาย, ทีมงาน, สต๊อกสินค้า, คลัง

17-Oct-19

 

Applied
 • รู้เรื่องการจัดการ Hardware และ Software
 • มีความรู้ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • Network ,E-mail, Internet Software ต่าง ๆ

17-Oct-19

THB16k - 25k /เดือน

Applied