• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบประกอบวิชาชีพ กว.
  • มีความสามารถในการบริหารจัดการงานดีเยี่ยม
  • บริหารจัดการงานให้อยู่ภายใต้งบประมาณโครงการ

22-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล