• พัฒนาและดูแลช่องทางการตลาดแบบ B2B โดยรวมของบริษัทฯ
 • วางแผนร่วมกับฝ่ายขายเพื่อหาช่องทางการตลาด
 • วางแผน พัฒนาและดำเนินในเรื่อง Branding ของบริษัทฯ

24-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age 25-40 years, male or female
 • Degree in Civil Engineer, or Architecture
 • Experience in project-based sales

10-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Support Management
 • Meeting Notes and Event
 • screen mail and screen phone

10-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age 25-40 years, male or female
 • Degree in Civil Engineer, or Architecture
 • Experience in project-based sales

10-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่