• ปริญญาตรี สาขาการขาย,การตลาด หรือสาขาอื่นๆ
  • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารการขายอาหารสัตว์เลี้ยง

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • ควบคุมและดูแลด้านการจัดซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
  • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
  • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ 5-10 ปีขึ้นไป

21-Aug-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร วิทยาศาสตร์
  • มีความรู้ระบบคุณภาพ ISO 9001,14000,GMP,HACCP
  • 5 ปีขึ้นไป ในสายงานการควบคุมพนักงานสายคุณภาพ

18-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล