• รักในเสียงดนตรี และอยากที่จะสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ
  • สามารถเขียน JavaScript และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่
  • มีความเข้าใจเรื่อง Responsive web

11-Nov-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่