• Thai Nationality, Female, age 25 - 35years old
  • Bachelor’s degree in any field
  • 1 year of working experiences in related field

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปวส. หรือ ปริญาตรี ด้าน ไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์
  • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป / สัญชาติไทย
  • ดูแล ตรวจสอบ เครื่องจักร ตามบริษัทของลูกค้า

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล