• จบมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มีความรู้ในเรื่องเส้นทางจราจร และ กฎการจราจร

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Quality,Food safety, MCCs,hygiene,on field
 • Quality Improvement,Quality Assurance
 • milk, food, farmer, DDP

22-Aug-19

 

Applied
 • QC in line, testing, laboratory, raw milk,Quality
 • chemical test, HPLC
 • Mikoscan

22-Aug-19

 

Applied
 • Quality control, Standardization, laboratory
 • testing, chemical and physical test
 • food safety, ISO, GMP, FoQUS

22-Aug-19

 

Applied
 • Quality Assurance, Manager, Quality audit,Supplier
 • Raw maik, Consumer Information Center, food safety
 • internation standard, regulation

22-Aug-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • experience in Marketing / brand management
 • Develop effective marketing strategy
 • Update & analyze market information

16-Aug-19

 

Applied
 • Automation, SCADA, PLC ssytem
 • Wonderware, Instrumentation
 • Automation system, Work in Samrong plant

13-Aug-19

 

Applied
 • Quality control, microbiology, quality testing
 • laboratory, raw milk, analyst data
 • microbiological, quality test, quality standard

13-Aug-19

 

Applied