• บัญชีต้นทุน,Costing
  • ปริญญาตรี การบัญชี
  • ประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม AX

16-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่