• วิเคราะห์โครงการ โครงสร้างการเงิน และกลยุทธ์ตลาด
  • วางแผนการตลาด จุดขาย และประสานงานกับทีม production
  • พร้อมเดินทางทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด

17-Oct-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่