• บริหารทีมงานและพื้นที่ ผลักดันยอดขายตามเป้าหมาย
 • วิเคราะห์ วางแผน ติดตามงาน แก้ไขปัญหา
 • เป็นสื่อกลางระหว่างลูกค้า พนักงาน และบริษัท

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนกลยุทธ์ของฝ่ายขาย
 • บริหารทีมขาย
 • ติดตามรายงานแผนงาน รายงานวิเคราะห์ตลาด

20-Oct-20

 

Applied
 • มีประสบการณ์ ด้านคลังสินค้า หรือ ขนส่ง 3 ปีขึ้นไป
 • ทำงานโรงงานไม่ไกลกรุงเทพฯ พาสู่มาตรฐานสากล
 • องค์กรคนรุ่นใหม่ Gen-Y เต็มไปด้วยการเรียนรู้

13-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานขาย สำหรับช่องทาง Modern Trade , Mobile Chain
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป เน้นการวิเคราะห์ พัฒนาคู่ค้า
 • องค์กรคนรุ่นใหม่ Gen-Y เต็มไปด้วยการเรียนรู้

12-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่