• รับผิดชอบจัดการ ประสานงานการประชุม
  • กำกับดูแลให้มีการจัดทำและนำส่งข้อมูลประจำปี
  • มีความรู้เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์

02-Feb-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่