• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
  • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) ระดับสามัญ
  • มีความเข้าใจทางด้าน Highway Engineering

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • ปริญญาตรี ทางด้านบัญชี/การเงิน
  • จัดทำเอกสารประกอบการตรวจ
  • สรุปผลการตรวจสอบและรายงานการตรวจสอบต่างๆ

21-Aug-19

 

Applied
  • รับผิดชอบจัดการ ประสานงานการประชุม
  • กำกับดูแลให้มีการจัดทำและนำส่งข้อมูลประจำปี
  • มีความรู้เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์

20-Aug-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่