• ทำการ Animate งานด้าน Digital Media ต่างๆ
 • ต้องมีประสบการณ์การทำงานในด้านการ Animation
 • มีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม After Affect

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-5 year work experience in strategic planning
 • Possess strong conceptual and analytical skills.
 • Initiative, self-motivated, results-oriented

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years of experience with background
 • Excellent analytical, problem solving
 • eam player and self-starter

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 years working experiences in media planning
 • Planning all the online advertising
 • Negotiating on online media price

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ระสบการณ์การทำงานด้านการออกแบบสื่อออนไลน์ 1ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop | Illustrator | Dreamwe
 • ออกแบบ Infographic / Content Post / Banner

18-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล