• ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ประสบการณ์ 3 ปี ด้าน Network Management
  • บริหารจัดการแก้ไขปัญหา Server, Network, Security

11-Feb-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่