• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์
  • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
  • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจ Renewable

14-Aug-19

 

Applied
  • Engineering or Power Electrical Engineering degree
  • Search for incoming business, present the proposal
  • Take care of the customer and coordinate related

14-Aug-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่