• ใช้ Social Media เพื่อการตลาดและประชาสัมพันธ์
  • เป็นนักสื่อสาร ที่มีความคิดสร้างสรรค์
  • มีความกระตือรือร้น รวดเร็ว และติดตามสถิติ

10-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่