• ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
  • มีโอกาสและความก้าวหน้าในสายอาชีพ

18-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่