• ทักษะการสื่อสารดี
  • การเขียนภาษาอังกฤษดีมาก
  • ภาษาสนทนาภาษาอังกฤษได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษคะ

26-Feb-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่