• ดูแลผู้เช่า รับเรื่องร้องเรียน
  • ทำสัญญาเข่า
  • ประสานงานหน่วยงานต่างๆ

21-Oct-19

 

Applied
  • มีประสบการณ์งานบริหารจัดการด้านลูกค้า สัญญา กายภาพ
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มีภาวะผู้นำ
  • มีความรู้ทางธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์

21-Oct-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่