• มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริง พยายาม ความอดทน รับผิดชอบ
  • ขยัน ไม่ท้อแท้ มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม
  • เข้าใจงานของตนเอง และผลิตผลงานอย่างสุดความสามารถ

18-Oct-19

THB25k - 35k /เดือน

Applied
  • คิดสร้างสรรค์ Content คุณภาพ ให้น่าสนใจ ชวนติดตาม
  • (ทั้งงานเขียน และถ่ายทำตัดต่อวิดีโอ) ที่ตรงกับความ
  • ต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เผยแพร่สู่สื่อออนไลน

18-Oct-19

THB20k - 30k /เดือน

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่