Factory Manager / ผู้จัดการโรงงาน

Chanthaburi Frozen Food Co., Ltd.

ภาคตะวันออกจังหวัดอื่น

 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ป.ตรี สาขาวิทยาศาตร์การอาหาร
 • ดูแลและควบคุมโรงงานอาหารแช่แข็ง
 • ประสบการด้านโรงงานอาหารทะเลแช่แข็งอย่างน้อย 5 ปี

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตรเคมี/จุลชีวะวิทยา
 • วางแผน ควบคุมและตรวจสอบห้องปฎิบัติการ

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Environmental Officer

Chanthaburi Frozen Food Co., Ltd.

ภาคตะวันออกจังหวัดอื่น

 • เพศชาย-หญิง
 • ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • ประสบการณ์ ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

QC Supervisor / Production Supervisor

Chanthaburi Frozen Food Co., Ltd.

ภาคตะวันออกจังหวัดอื่น

 • เพศชาย-หญิง
 • การศึกษาป.ตรี สาขาเทคโนโลยีการอาหาร/ประมง/คหกรรม
 • ประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • จบปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ในด้านการตลาด ไม่น้อยกว่า 2 ปี

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

ผู้แทนฝ่ายบริหาร (QMR)

Chanthaburi Frozen Food Co., Ltd.

ภาคตะวันออกจังหวัดอื่น

 • เพศชาย-หญิง
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใน ในการจัดทำระบบคุณภาพ

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

Chanthaburi Frozen Food Co., Ltd.

ภาคตะวันออกจังหวัดอื่น

 • เพศชาย-หญิง จบปริญญาตรี สาขาการเงิน
 • ดูแลและควบคุมการเงินของบริษัท
 • ประสบการณ์ด้านการเงิน อย่างน้อย 3 ปี

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ ในการซื้อวัตถุดิบอาหารทะเล

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

สมุห์บัญชี

Chanthaburi Frozen Food Co., Ltd.

ภาคตะวันออกจังหวัดอื่น

 • พศชาย-หญิง วุฒิการศึกษา จบปริญญาตรี สาขาการเงิน
 • ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชีทั้งหมด
 • ประสบการณ์ด้านการเงิน อย่างน้อย 3 ปี

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ

Chanthaburi Frozen Food Co., Ltd.

ภาคตะวันออกจังหวัดอื่น

 • เพศชาย-หญิง
 • วุฒิการศึกษา สาขาอาชิวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Programmer

Chanthaburi Frozen Food Co., Ltd.

ภาคตะวันออกจังหวัดอื่น

 • เพศชาย-หญิง
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ ในการเขียนอย่างน้อย 1 โปรแกรม

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • บปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในด้านการตลาด ไม่น้อยกว่า 2 ปี

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล