• เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงานด้านธุรการประสานงาน 2 ปีขึ้นไป
 • จัดทำเอกสารต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี - โท วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาโยธา)
 • มีประสบการณ์ทำงาน 2 - 3 ปี
 • เพศชายหญิง อายุ 24 - 45 ปี

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์งานด้านบุคคล (สวัสดิการ) อย่างน้อย 1ปี

17-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • ทบทวนการวาดภาพโครงสร้างเพื่อรวมกับ AR, E&M

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานด้านเงินเดือน
 • ตรวจสอบและบันทึกเวลาการทำงาน (Time attendance)
 • บันทึกข้อมูลที่ใช้สำหรับคำนวณเงินเดือน

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 22-45 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรม

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 45 ปี
 • ประสบการณ์ในการขับรถผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ขับรถ 1 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 45 ปี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ประสบการณ์ขับรถ 1 ปีขึ้นไป
 • ดูแลรักษาและทำความสะอาดรถยนต์

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบแบบและเอกสารงานประมูลที่ได้รับ
 • จบวุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล
 • มีประสบการณ์งานภาคสนามอย่างน้อย 5 ปี

17-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล