• Work 5 day for week
 • Work place near BTS Chongnonsi
 • Male or female, age not over 40 years

16-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น
 • มีประสบการณ์ในงาน HRIS อย่างน้อย 3-5 ปี
 • เพศ : ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี

16-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 35-40ปี
 • มีประสบการณ์ตรงไม่ต่ำกว่า 3 ปี

15-Oct-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประจำโรงงาน ACM บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ปฏิบัติงาน จ. - ศ.
 • ปริญญาตรีทุกสาขา

09-Oct-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่