• ออกแบบ แยกสี สำหรับ ยิงฟิล์ม
 • ออกแบบพัสดุ ตัดสติกเกอร์ มีความรับผิดชอบงาน
 • ถ้ามีประสบการ์ณ ทางด้านแยกสี ยิงฟิล์ม

11-Aug-17

 

Applied
 • มีพาหนะส่วนตัว
 • มีประสบการณ์ขายงานพิมพ์
 • ประสานงาน ระหว่างพนักงานขาย กับ ลูกค้า

11-Aug-17

 

Applied
 • ดูแลเครื่องพิมพ์ inkjet สั่งพิมพงาน
 • มีประสบการณ์ในสายงาน
 • วุฒิ ปวช ขึ้นไป

11-Aug-17

 

Applied
 • ชาย-หญิง มีประสบการณ์ในสายงาน
 • วุฒิ ปวช ขึ้นไป รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ
 • ส่งของ กรุงเทพฯ

11-Aug-17

 

Applied
 • ชาย-หญิง มีประสบการณ์ในสายงาน
 • วุฒิ ปวช ขึ้นไป มีพาหนะส่วนตัว
 • ขายงานสิ่งสิ่งพิมพ์ โฆษณา

11-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวช ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงาน
 • ส่งเอกสารในเขตกรุงเทพฯ

11-Aug-17

 

Applied
 • คุมสโตร
 • มีประสบการณ์ในสายงาน
 • วุฒิ ปวช ขึ้นไป

11-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล