brillianz compay limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน ที่ brillianz compay limited
  Brillianz Compay Limited's banner
  Brillianz Compay Limited's logo
  สวนหลวง
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปด้านการออกแบบแสงสว่าง
  • สามารถใช้โปรแกรม AUTO CAD, DIALUX, PHOTOSHOP, BIM
  • มีภาวะความเป็นผู้นำ บริหารและพัฒนาทักษะทีมงานได้
  Brillianz Compay Limited's banner
  Brillianz Compay Limited's logo
  สวนหลวง
  • มีประสบการณ์ประสานงานการขายงานโครงการ
  • มีใจรักงานบริการ ,มีทักษะการเจรจาต่อรอง
  • มีรถยนต์ส่วนตัว
  Brillianz Compay Limited's banner
  Brillianz Compay Limited's logo
  สวนหลวง
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปด้านการออกแบบแสงสว่าง
  • สามารถใช้โปรแกรม AUTO CAD, DIALUX, PHOTOSHOP, BIM
  • มีภาวะความเป็นผู้นำ บริหารและพัฒนาทักษะทีมงานได้