• ป.ตรี - ป.โท สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรไฟฟ้า
  • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (TOEIC 550)
  • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

15-Aug-17

 

Applied
  • ป.ตรี - ป.โท สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรไฟฟ้า
  • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (TOEIC 550)
  • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

14-Aug-17

 

Applied
  • ป.ตรี - ป.โท สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรไฟฟ้า
  • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (TOEIC 550)
  • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

14-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล