• ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์เขียน Backend อย่างน้อย 1-3 ปี
 • Javascript, html, css, jQuery

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ออกแบบเว็บไซต์ และ Mobile Application
 • มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง UX และ UI

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์การเขียน Frontend ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • สามารถตัดเว็บไซต์แบบ Responsive Design

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์การเขียน Android หรือ IOS
 • สามารถเขียน Native app ด้วย Java หรือ Kotlin ได้

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล