• มีทักษะในการพัฒนาโปรแกรมด้วย ASP.NET C#
  • สามารถใช้งานภาษาสคริปเช่น Javascript,jQuery
  • มีความรู้ ความเข้าใจ RDBMS โดยเฉพาะ MS SQL SERVER

19-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล