• ดูแลควบคุมเกี่ยวกระบวนการผลิต เซรามิกส์ Coating
  • มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ISO
  • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน

18-Aug-17

 

Applied
  • ดูแลสายงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ
  • จัดทำ REPORT การซื้อ จัดทำ REPORT STOCK
  • ขอเป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านจัดซื้อ อย่างน้อย 1

18-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล